PRIVACY STATEMENT

DigitalWorks B.V. hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de AVG. Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld. We geven graag inzicht in de gegevens die wij verzamelen, waarom we die verzamelen en wat we met deze gegevens doen.

Op verschillende manieren kun je in aanraking komen met DigitalWorks B.V.

 • Je maakt gebruik van de dienstverlening van DigitalWorks B.V.
 • Je bent geïnteresseerd in de dienstverlening van DigitalWorks B.V.
 • Je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief of download whitepapers van DigitalWorks B.V.

Is één van bovenstaande voor jou van toepassing. Dan deel je persoonlijke informatie met ons.

 

Onze contactgegevens

DigitalWorks B.V.

Spilsluizen 11, 9712 NR GRONINGEN

info@digitalworks.nl

085 303 5615

Gegevens die door ons worden verwerkt

Als klant van DigitalWorks B.V. bewaren wij gegevens van je voor administratieve en communicatieve doeleinden. Wij maken gebruik van de volgende gegevens.

 • NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats)*
 • Organisatie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

*De adresgegevens hebben betrekking op jouw bedrijfsgegevens en niet op persoonlijke adresgegevens.

Ben je ingeschreven op onze nieuwsbrief of download je whitepapers van ons. Dan gebruiken we de volgende gegevens

 • Naam
 • E-mailadres
 • Organisatie

Privacybeleid

 • Verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.
 • DigitalWorks B.V. zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van persoonsgegevens. Zo zorgen wij dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen.
 • Bedrijven die voor DigitalWorks B.V. persoonsgegevens verwerken sluiten wij een verwerkserovereenkomst af.
 • We zullen de door jou verstrekste gegevens nooit inzetten voor commercieel misbruik.
 • Je hebt het recht je persoonsgegvens in te zien. Bij onjuistheden kun je deze laten corrigeren.
 • Dit privacybeleid is niet van toepasing op diensten die geleverd worden door andere bedrijven (derde partijen) of individuen.
 • DigitalWorks B.V. behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Wanneer wij dit doen zullen wij de laatste bewerkdatum onder aan deze pagina bijwerken. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Als je geen klant meer bent bij DigitalWorks B.V. en wenst om uit ons systeem gehaald te worden dan kunnen wij de gegevens verwijderen.
 • Wanneer je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen van DigitalWorks B.V. dan vindt je onder iedere nieuwsbrief een link om je hiervoor uit te schrijven.
  DigitalWorks B.V. heeft de meldplicht van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, of daadwerkelijk nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen.
 • Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die op jouw apparaat worden geplaatst wanneer je onze website bezoekt.

 • Functionele cookies
  Onze website maakt gebruik van functionele cookies zodat deze naar behoren werkt.
 • Analytische cookies
  Onze websites maken gebruik van analytische cookies die worden geplaatst door Google Analytics. We gebruiken deze cookies om het gebruik van onze website bij te houden en verzamelen de informatie die jouw webbrowser aan ons verstrekt én je geanonimiseerde IP-adres. Hoe Google Analytics gebruik maakt van jouw gegevens verwijzen we je naar het Privacybeleid van Google
 • Marketing cookies
  Onze website maakt gebruik van marketingcookies. We gebruiken deze cookies, zodat we onze marketingactiviteiten relevanter kunnen maken voor onze doelgroep.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer informatie vindt je op veiliginternetten.nl